ساخت قطعات و تجهیزات سفارشی

این شرکت افتخار دارد، نیاز صنایع به قطعات پیچیده مکانیکی و متالوژی را برطرف نماید.