ساخت قطعات و تجهیزات سفارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این شرکت افتخار دارد، نیاز صنایع به قطعات پیچیده مکانیکی و متالوژی را برطرف نماید.