ماشین کاری پرشین

گوشه ای از نمونه کارهای شرکت پرشین

مرکز مهندسی پزشکی بیمارستان امام خمینی تهران ( ساخت قطعات و تجهیزات )
بیمارستان شرکت نفت ( طراحی و ساخت تجهیزات اطاق عمل )
مرکز تحقیقات مهندسی دانشکده کشاورزی کرج ( طراحی و ساخت ماشین گل چینی و تست سایش مواد )
شرکت پل فیروزه ( طراحی و ساخت قطعات و دستگاههای تولیدی و تعمیر و باز سازی دستگاههای تولیدی )
شرکت ماشین ابزار مکث ( طراحی ماشین ابزارهای سیار و همکاری مستقیم د راجرای پروژه های ماشین کاری در محل )
صنایع سیمان غرب ( سنگ زنی ترینیون آسیاب گلوله ای 90 تنی )
شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز ( تراش سوراخهای فیت بولت و سنگ زنی سوراخهای فیت بولت شفت اصلی کشتی )
شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز ( تراش و سنگ زنی فیت بولتهای فلنچ شفت کشتی ایلیانا )
شرکت تعیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان ( تراش و همراستا نمودن بوشها ی ویکت گیت توربین نیروگاه آبی )
شرکت ها و موسسات دیگر ......
نمونه کوچکی از افتخارات کسب شده در صنایع مختلف

بورینگ کاری سوراخ بسکت های

مس سرچشمه

تراش سوراخ فیت بولت فلنچ شفت اصلی کشتی

(شناور ایلیانا و شناور گنج)

دستگاه تصویربرداری لیزریک

(شرکت خصوصی جعفریان)

سنگ زنی سوراخ فیت بولت فلنچ شفت کشتی

(شناور ایلیانا و شناور گنج)

تراشکاری و سنگ زنی شفت فن

سپراتور آسیاب سیمان شرکت سیمان صوفیان

تراش و سنگ زنی فیت بولت شفت اصلی کشتی

(شناور گنج و شناور ایلیانا)

سوراخکاری و تخریب فیت بولت شفت کشتی

(شناور گنج)

سنگ زنی ترینیون آسیاب گلوله ای 90 تنی

(سیمان غرب)

ساخت مکانیکال سیلهای

سوپر آلیاژ شفت شناورهای لایروب

تراش سوراخ کلیدی شکل بر روی میز ثابت

دستگاه های چمپر(شرکت تولیدی جهان یار)

تراش و همراستا نمودن بوش‌های برنزی دریچه‌های

ویکتگیت توربین آبی (نیروگاه عباسپور)

ساخت تجهیزات دقیق (مرکز تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی تهران)