شرکت ماشین ابزار پرشین مفتخر است، با ارائه خدمات طراحی و ماشین کاری در محل و تامین قطعات خاص در زمینه صنایع سنگین و بزرگ، نیازهای صنایع را به خدمات خارجی برطرف نموده و گامی بزرگ در راه خودکفایی صنایع در کشور بردارد.

ماشین کاری پرشین