راه های ارتباطی با شرکت ماشین ابزار پرشین

جهت مشاوره و ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی زیر می توانید اقدام نمایید.

آدرس: تهران، شهرقدس، 45 متری انقلاب، خیابان صنعت سوم، مجتمع تجاری آسیا، واحد 19

تلفن: 40446198

فکس: 46071584

همراه: 09123204479

ایمیل جهت ارسال درخواست اولیه و سفارش: info@persianmt.com

ایمیل جهت ارتباط با مدیریت: manager@persianmt.com

ایمیل جهت بخش فنی: technical@persianmt.com